”icon”Techno Medlemsportal

Läs om de senaste nyheterna och ta del av alla erbjudanden du erhåller som Technoföretag.

Bilmärkesoberoende produkter

Tillbehör, reservdelar samt förbrukningsartiklar till person- och lastbilar

Techno Sverige i korthet

Verksamheten startade 1996 och omsätter idag närmare 200mkr. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förmedla kontakt med leverantörer av tillbehör, reservdelar samt förbrukningsartiklar till person- och lastbilar. Föreningen verkar även för bättre villkor och rutiner inom alla områden som berör medlemmarnas företag.

Intresserad?

Kontakta oss så
hjälper vi dig.

Kontaktpersoner och företagsuppgifter.

Techno Sverige  |  Engelbrektsgatan 6  |  702 12 ÖREBRO  |  E-post: info@technosverige.se  |  Sitemap