”icon”Techno Medlemsportal

Läs om de senaste nyheterna och ta del av alla erbjudanden du erhåller som Technoföretag.

Technos verksamhet

Techno Sverige startade sin verksamhet i slutet av 1996 och har från en blygsam start med endast ett fåtal medlemmar på några år ökat sin årsomsättning från ca 10 mkr till närmare 200mkr.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förmedla kontakt mellan föreningens medlemmar och leverantörer av tillbehör, reservdelar samt förbrukningsartiklar och dylikt till både person- och lastbilar.

Verksamheten går ut på att skapa förmånliga leveransvillkor och ekonomisk avans på aktuella produktsortiment. Föreningen verkar även för att förbättra villkor och rutiner inom alla områden som berör medlemmarnas företag. Detta gäller även förbrukningsartiklar o dyl till de olika typer av fordon som marknadsförs eller repareras av medlemmarna

Intresserad?

Kontakta oss så
hjälper vi dig.

Kontaktpersoner och företagsuppgifter.

Techno Sverige  |  Engelbrektsgatan 6  |  702 12 ÖREBRO  |  E-post: info@technosverige.se  |  Sitemap