”icon”Techno Medlemsportal

Läs om de senaste nyheterna och ta del av alla erbjudanden du erhåller som Technoföretag.

Internationellt

Techno Sverige är medlem i den europeiska organisationen Tecar International som är en sammanslutning av nationella inköpsorganisationer på liknande sätt som Techno Sverige. I september 1992 grundades TECAR av sex nationella organisationer i Frankfurt eftersom man redan från början ville vara aktivt representerad på den europeiska marknaden. Techno Sverige blev fullvärdig medlem i TECAR i januari 1999 och deltar sedan dess aktivt i det internationella samarbetet.

Skälet till att TECAR grundades var att man ville utnyttja de synergieffekter som uppstår då handelsgränserna inom Europa faller bort, och på så sätt stärka de märkesbundna bilhandlarna gentemot tillverkare och grossister. TECAR satsar mycket på starka bilmärken och renommerade varumärken. Produkter, som erbjuds under varumärket TECAR, är produkter av hög kvalitet till priser, som fastställts i förhållande till marknadens prissegment.

Intresserad?

Kontakta oss så
hjälper vi dig.

Kontaktpersoner och företagsuppgifter.

Techno Sverige  |  Engelbrektsgatan 6  |  702 12 ÖREBRO  |  E-post: info@technosverige.se  |  Sitemap