”icon”Techno Medlemsportal

Läs om de senaste nyheterna och ta del av alla erbjudanden du erhåller som Technoföretag.

Välkommen att kontakta oss

Techno Support i Sverige AB

Adress: Engelbrektsgatan 6
702 12 Örebro

Allmänna frågor:
info@technosverige.se

Ordförande, Christer Bergström
christer.bergstrom@soderbergsbil.se

VD, John Winell 
072-530 00 04
john.winell@technosverige.se

Ekonomi, Katja Sörman 
070-321 43 63 
katja.sorman@technosverige.se

Projektledare/inköp, Niklas Eriksson
070-294 40 90
niklas.eriksson@technosverige.se

Intresserad?

Kontakta oss så
hjälper vi dig.

Kontaktpersoner och företagsuppgifter.

Techno Sverige  |  Engelbrektsgatan 6  |  702 12 ÖREBRO  |  E-post: info@technosverige.se  |  Sitemap